Байланыстар

Алматы қаласының Дене шынынықтыру және спорт басқармасы

Қазақстан Республикасы, 050001, Алматы қ., Республика алаңы 4

Тел.: +7 727 264 58 41, +7 727 264 60 98
Жалпы сұрақтар: INFO@ALMATYSPORTS.KZ