Спорт кешені: «Қаркен Ахметов атындағы Олимпиадалық резервтегі мамандандырылған республикалық мектеп - интернат - колледжі»

Құлылған жылы: 1989
Байзакова 238
8 (727) 394-45-10
rshi_ahmetova@mail.ru
Бұрынғы Декханская қазіргі Байзақов көшесінде, 1950–1954 жылдары қазіргі Кəркен Ахметов атында-ғы Олипиадалық резервінің арнайы республикалық мамандандырылған мектеп-интернат колледжінің, №53 жалпы білім беру орта мектебі болып тұңғыш рет іргетасы қаланды. 1954 жылы қыркүйек айының басында №53 жалпы білім беру орта мектебі оқу-шыларға білім əлеміне есігін айқара ашты. Ал, 1965 жылы қалалық Білім беру басқармасының шешімімін айтулы спорт бағыттағы №8 жалпы білім беру мек-теп интернаты болып атала бастады. Айтулы мектеп 1989 жылы №2 олимпиадалық резервінің училищесі болып аталса, 1994 жылдыңтамыз айында олимпиа-далық резервінің училищесіне Кəркен Ахметовтің аты берілді. 1998 жылдан бастап К.Ахметовтің атын-дағы дарынды балаларға арналған Республикалық арнайы мамандандырылған мектеп-интернат деген атау алды. Республикалық арнайы маманданды-рылған мектеп-интернаттың базасында 2012 жылы олимпиадалық резервінің колледжі ашылып, бүгінгі күні К.Ахметов атындағы Республикалық арнайы мамандандырылған мектеп-интернаттың олимпиа-далық резервінің колледжі болып танылған.